Tjänster

Exempel på uppdrag vi åtar oss:

Vi åtar oss även andra uppdrag enligt kunds önskemål, kontakta oss för mer information.

 
Produktionsmätning

Utsättning , inmätning av vägar, hus, industri- och lagerbyggnader. Pålning- grund- och V/A-arbeten etc.

3D-modeller

Väg-, V/A-, kabelschaktmodeller för volymberäkning och maskinstyrning. (Georog- och Trimbleformat).

Mängdberäkningar
Ur 3D-modeller kan schakt/fyllvolymer beräknas. Fakturaunderlag vid arbeten med mängdförteckning.
Maskinstyrning
Uppstart av GPS i grävmaskiner, schaktare och maskinguidning med totalstation vid arbeten med väghyvel.
Spårmätning

Spårriktning, detaljmätning, produktionsmätning och stomnät.

Profilutsättning

Husutsättning åt privatpersoner och byggfirmor.

Lägeskontroller hus
Vid nybyggnation av hus i Norrköpings kommun krävs godkänd mättekniker som sakkunnig.
Projektering inmätning
Markavvägning, terrängmodellering, inmätning hus, vägar, etc. Redovisning i CAD, kodning av objekt.
Inmätning & relationsunderlag

V/A, El, tele, optokablar mäts in enligt kodlistor, redovisar underlag för relationshandling.

Stomnätsuppdrag
Förtätat bruks/byggnät i plan och höjd, för väg- och spårprojekt . Projektanpassade byggplatsnät.

Till vår hjälp har vi följande utrustning:

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.